Sunday, September 30, 2012

Al Furqan Ayt 1-2.

Maha Suci Allah Yang telah menurunkan al-Furqan kepada hamba Nya, untuk menjadi PERINGATAN dan AMARAN bagi seluruh penduduk alam. Tuhan Yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan Yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahan Nya dan Dialah Yang menciptakan setiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk2 itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Surah Al Furqan Ayt 1-2.

No comments: