Friday, June 6, 2014

Jumaat 2 Jumaat


Katakanlah wahai Muhammad: "Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor (jijik) atau sesuatu yang dilakukan secara fasiq, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah." Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang."
Juzuk 8, Surah Al An'am, Ayat 145.
Makanlah makanan yg halal dan suci agar bersih badan dan hati

No comments: