Friday, May 8, 2015

Jumaat 2 Jumaat


Kemudian Dia menunjukkan kehendak Nya kepada penciptaan langit sedangkan langit itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu berdua menurut perintah Ku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Kedua duanya menjawab, "Kami berdua datang dengan sukarela." 

Juzuk 24, Surah Fussilat, Ayt 11
Allah yang Mencipta lagi Maha Berkuasa. No comments: