Friday, October 26, 2012

Jumaat 2 Jumaat

Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dialirkan Nya menjadi mata air mata air di bumi; kemudian Dia menumbuhkan dengan air itu tanam tanaman yg pelbagai jenis dan warnanya; kemudian tanam tanaman itu menjadi Kering, lalu engkau melihatnya (sesudah hijau) kekuning kuningan; kemudian Dia menjadikan Hancur berderai? Sesungguhnya segala yg tersebut itu mengandungi Peringatan bagi orang yg Berakal sempurna. Surah Al Zumar Ayt 21. Semoga dihari Raya Korban ini kita kembali menginsafi kejadian kita sambil mengambil peringtan Allah melalui ayat ini. Jadikanlah persinggahan pendek dibumi ini sebgai tempat kita membuktikan ketaatan dan ketqwaan kita kepada Nya sebelum kembali ke alam yg abadi.

No comments: